Min Profil:


Jeg er uddannet coach fra Dispuk i Snekkersten 2006, Coach Academy 2001 og har erfaring fra mere end 3000 coachsamtaler siden 2001.

Jeg coacher kunstnere, virksomhedsledere, webdesignere, biokemikere m.fl. – alle med meget forskellige ønsker til coachsamtalen.

“Karen har en udpræget evne til at skabe kontakt til de mennesker, hun coacher. Hendes mod til at være nærværende og investere sig selv gør det let for andre mennesker at føle tillid. Hertil kommer, at Karens coaching er udbredt handlingsorienteret. Snarere end at fokusere på hvorfor, giver hun dig redskaber til selv at tage styringen over dine frustrationer og drømme. Hun har en indbygget løsningsorientering og en ukuelig optimisme, som hun formår at bruge respektfuldt og ansvarligt i andre menneskers tjeneste.”

/ John Rasmussen, Coach Academy


Dit udbytte:


  1. afklaring af ønsket mål og vejen dertil

  2. bevidstgørelse af styrker, kompetencer og muligheder

  3. fokus på hensigtsmæssige handlemønstre

  4. hjælp til at vende boldene i luften en ekstra gang og overveje dine projekter ud fra ressourcer og personlige værdier


Se i øvrigt referencer


Varighed: Første samtale 1½ time, derefter 1 time pr. samtale, mindst 3 samtaler.


Skandinavisk Coachinguddannelse v/ Dispuk i Snekkersten

Kommunikationsteoretiske grundbegreber: kontekst, domæner, cirkularitet, selvreference, anerkendelse og narrativitet. Meningsbegrebet og meningsskabelse:Coordinated Management of Meaning (CMM) teorien. Sprogets skabende kraft, spørgsmålstyper, interviewteknik og problemets system. Personlig stil, værdier og personligt professionelt repertoire.


Coaching med Hjerne og Hjerte v/ Coach Academy

Coaching med hjerne og hjerte er funderet på et eksistentielt grundlag med inspiration fra bl.a. Irvin D. Yalom, Jesper Juul og Stephen Covey. Uddannelsen arbejder rundt om selve mødet: evnen, modet og redskaberne til at opbygge åbne relationer og skabe direkte kommunikation. Introduktion til forskellige Coachingværktøjer og – metoder.


”Sandheden om hjælpekunst”

At man, når det i sandhed skal lykkes en

at føre et menneske hen til et bestemt sted,

først og fremmest må passe på at finde ham der,

hvor han er og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.

Enhver, der ikke kan det, er selv en indbildning,

når han mener at kunne hjælpe andre.

For i sandhed at kunne hjælpe en anden

må jeg også forstå mere end han,

men dog først og fremmest forstå det, han forstår

                                                         Søren Kierkegaard.


(Tilbage)karenabrahamsen.html