En procesdag for virksomheder


Det handler om

at udnytte de ressourcer, der findes i en virksomhed bedst muligt til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder. Denne procesdag giver mulighed for at undersøge, om det er tilfældet. Går I den vej, I ønsker at gå? Er alle med på hvilken vej, I går? Er der geniale indfald, som ikke er blevet hørt? Hvordan implementerer I de eventuelle nye tiltag?


Denne procesdag er for jer, der


  1. ønsker en dag hvor I ser på hinanden og jeres virksomhed med friske øjne

  2. ønsker at optimere de daglige arbejdsgange

  3. ønsker ideer til konkrete nye tiltag


Jeres udbytte:


  1. undersøgelse og fastholdelse af relevante ideer, kompetencer og infrastrukturer


Anvendt metode:


  1. kreative metoder som ”snyder” hjernen til at få ideer, den ellers ikke ville få

  2. en coachende tilgang som sikrer, at alle bliver hørt, og intet relevant lades usagt

  3. en stram struktur som sikrer udbytte til brug for tiden, der kommer


Antal deltagere:


Ansatte såvel som ledelsen af virksomheden


Opfølgning:


Der er mulighed for at supplere eller følge op alt efter virksomhedens ønsker og behov

(Tilbage)karenabrahamsen.html