Tilrettelægger og underviser


2009 Tilrettelægger og Underviser på “Tag Rummet”,

et præsentationsteknik kursus for Dansk Musikerforbund.

Varighed: 2 x 2 dage.


2008 Tilrettelægger og Underviser, Weekend Workshop i Coaching v/ Kultur Instituttet, Riga, Letland


2001 – 2008 Tilrettelægger og Underviser v/ Dansk Musikerforbunds karrierekurser:

Planlægning af kurser varierende fra 4 uger til 20 ugers varighed

Udvikle og tilrettelægge kursuskoncept

Visitationssamtaler

Tovholder og hovedunderviser

Udvælge gæsteundervisere

Løbende opfølgning på progression og ad hoc behov

Afsluttende opsamling/evaluering


2001 – 2008 Undervisning i Oplæsning  v/ Dansk Musikerforbund

Deltagere: skuespillere, radioværter, foredragsholdere o.a.


2005 Tilrettelægger og underviser på Scenefremtoning for sangere

3 dages Workshop, Dansk Musikerforbunds Efteruddannelser,

På 30 sekunder! 2 dages workshop, Dansk Musikerforbunds Efteruddannelser


2004 Tilrettelægger for Artbizz Consult, Dansk Musikerforbund

3-dages workshop med gæstelærer fra Holland:

Ansvarlig for indhold og tidsplan

Budgetansvarlig

Procesansvarlig

Afsluttende opsamling/evaluering


(Tilbage)cv.html