Det handler om

at professionalisere din personlige stemme. Tilhørernes opmærksomhed vil være rettet mod dit kropssprog, din stemmeføring og din evt. PowerPoint præsentation før den er rettet mod det, du siger. Så det handler om at forberede alle elementerne i dit foredrag lige professionelt.


Denne workshop er til dig, der:


  1. allerede holder foredrag og gerne vil blive endnu  bedre

  2. på anden vis skal formidle et budskab, hvor du selv er “billedet” eller til stede i samme rum som tilhørerne

  3. vil blive mere bevidst om din egen rolle i formidlingen


Dit udbytte:


  1. få et naturligt forhold til udenadslære, manuskript og/ eller PowerPoint

  2. lær at bruge pausen konstruktivt

  3. få overskud i forhold til tilstedevær og fokus


Anvendt metode:


  1. analyse og forbedring af din stemmes karakter

  2. arbejde med rummet: med/ uden mikrofon, evt. slides/ PowerPoint o. lign.

  3. dramaturgisk disponering af dit stof i forhold til opgavens art


Antal deltagere:


Kan foregår som en række én til én sessions eller med en gruppe af deltagere.


Varighed: fra 1-3 dage a´ 6 timer

(Tilbage)karenabrahamsen.html