Det handler om

at vise hvem du er og sige, hvad du har at byde på. Et professionelt møde med et andet menneske er en dialog. Det betyder, at du kan forberede dig nok så grundigt, men det er først i selve mødet, du finder ud af om den anden forstår det, du forstår. Denne workshop giver dig mulighed for at øve dig i en tryg ramme.


Denne workshop er til dig, der:


  1. har brug for at finde de rette ord for egne evner og ønsker

  2. vil arbejde på de rette formuleringer, når du skal kontakte potentielle arbejdsgivere, samarbejdspartnere eller kunder

  3. ønsker at få en mødeaftale med en konkret person, og gerne vil afprøve aftaleindgåelsen eller selve mødet


Dit udbytte:


  1. få klarhed over formålet med den professionelle kontakt du ønsker at etablere

  2. finde de formuleringer der er de mest naturlige og ærlige for dig


Anvendt metode:


  1. der sættes kulisse for mødet: elevator, messe, konference, reception o.lign.

  2. vi afprøver dette møde flere gange på gulvet, indtil du har en sikker oplevelse af, hvordan du kan gribe mødet an, så det føles godt.


Antal deltagere:


Denne workshop fungerer meget fint i grupper, hvor man lærer meget af at høre og se hinanden arbejde.

Antal deltagere: max. 10


Deltagerkrav:


Der skal være et reelt ønske om at rette henvendelse til en eksisterende person/ personer


Varighed: fra 1-3 dage a´ 6 timer


Opfølgning:


Der er mulighed for at supplere eller følge op med individuelle coachsamtaler


(Tilbage)karenabrahamsen.html