Det handler om

den samtale, hvor du er den professionelle. Det er din opgave at formidle et budskab, give en svær besked eller motivere til at skabe forandring. Du skal altså kunne forvalte en planlagt samtale på en personlig professionel måde. Denne workshop giver dig mulighed for at træne dette i et samspil med en skuespiller. Workshoppen henvender sig til den enkelte såvel som virksomheden.


Denne workshop er for dig, der


  1. skal kunne motivere andre til at skabe forandringer eller yde en særlig indsats

  2. skal kunne videregive en svær besked, som måske får personlige konsekvenser for modtageren

  3. ønsker at forberede dig til kommende kommunikationsopgaver


Dit udbytte:


  1. kendskab til sprogets virkemidler

  2. bevidsthed om personlig fremtræden

  3. forståelse for dynamik, pausering, resonans og disresonans


Anvendt metode:


  1. Situationen trænes med skuespilleren som patient, pårørende, medarbejder mv.

  2. Ved en coachende proaktiv tilgang skabes en tryg ramme for træningen og den læring der drages deraf.


Deltagere:


Ledere såvel som ansatte med ansvarsområder indenfor kommunikation.

Workshoppen egner sig både til en enkelt person eller til en gruppe af mennesker, hvor man træner én af gangen og resten fungerer som reflekterende team.


Varighed: Fra 3 timer afhængig af antal deltagere.


Deltagerkrav:


Et ønske om træning af relevante eller aktuelle situationer.


Opfølgning:


Der er mulighed for at supplere eller følge op alt efter virksomhedens ønsker og behov

(Tilbage)karenabrahamsen.html